KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

SelskabsAdvokaterne

Køb et udkast til en direktørkontrakt

Direktørkontrakt

En direktør indgår som en integreret del af selskabets ledelse, der består af bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet.

 

En direktør er ikke omfattet af arbejdstagerbegrebet, der anvendes i diverse beskyttelseslove som f.eks. funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven gælder ikke for en administrerende direktør eller en enedirektør i et selskab. En direktør kan således ikke påberåbe sig de særlige rettigheder, som blandt andet gælder for en almindelig funktionær.

Direktørens vilkår skal derfor forhandles mellem den enkelte direktør og selskabet. Dette aftales og nedfældes typisk i en direktørkontrakt.

Der er ikke særlige krav til, hvad en direktørkontrakt skal indeholde, og derfor er det op til parterne selv, hvad de vil have med i direktørkontrakten. Som et godt udgangspunkt kan en direktørkontrakt typisk indeholde følgende:


Definition af direktøren og virksomheden.
Tiltrædelsestidspunkt.
Ansvarsområde og stillingsbeskrivelse.
Arbejdssted og arbejdstid.
Anden beskæftigelse under ansættelsen (f.eks. bestyrelseshverv i andre virksomheder).
Aflønning (f.eks. fast gage, fri bil, fri telefon, bonus, aktieoptioner, pensionsordning).
Ret til fravær som følge af ferie og sygdom og ret til løn under fravær.
Konkurrence- og/eller kundeklausul under og efter ansættelsen (læs mere i afsnittet "Konkurrence- og kundeklausuler")
Tavshedspligt om virksomhedens forhold under og efter ansættelsen.
Loyalitetspligt under og efter ansættelsen (dvs. pligt til ikke at skade virksomhedens omdømme).
Opsigelsesvarsler fra direktørens og virksomhedens side.
Ophævelse uden varsel ved væsentlig misligholdelse fra direktørens eller virksomhedens side (f.eks. manglende betaling af løn eller gentagen forsømmelse af at følge bestyrelsens instruktioner).
Afgørelse af uenigheder om ansættelsesforholdet (f.eks. mægling og derefter voldgift eller domstole).
Direktørens og virksomhedens underskrifter.

Derudover er der en række andre forhold, som kan indgå i en sådan direktørkontrakt, hvor det kun er fantasien som sætter grænser.

Hvis du har behov for yderligere rådgivning, udarbejdelse eller en opdatering af din direktørkontrakt, kan du få hjælp af erfarne advokater hos SelskabsAdvokaterne på telefon 45 23 00 10.

 

 
Se foredrag fra SelskabsAdvokaterne om indgåelse og fortolkning af direktørkontrakt: